• Politiek
 • 22 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

Dat er gemeenteraadsverkiezingen op komst waren merkten we vooral aan de gekleurde jassen die op zaterdag door het dorp liepen te folderen. Daarnaast waren er politieke partijen die Marumer Belang benaderden om toch vooral te vertellen wat er zoal anders zou moeten of om samen een rondleiding langs politiek gevoelige plekken te maken. Voor deze partijen verwoordde onze voorzitter Jan-Willem de Vreeze in een open brief (Zie onderaan dit artikel) waar we aandacht voor moeten hebben en ook waar we vooral mee moeten ophouden! Niet alleen voor hen maar ook voor ons een mooie gelegenheid om ons te profileren. We hebben het met plezier gedaan.

Heel tekenend was ook de vraag van De Krant om een kort videofragment te leveren voor het lijsttrekkersdebat op 5 maart als introductie op de stelling dat een gemeentehuis op één plek niet Dichtbij is, als vermeld in het motto van de gemeente Westerkwartier ‘Dichtbij, Nuchter en Ambitieus’. We konden ons pleidooi voor een gemeenteloket nog even voor het voetlicht brengen! Het is mooi om dan vervolgens te zien dat de politiek ook de dienstverlening wel naar de burger toe wil brengen. Wordt vervolgd!

In onderstaande link naar de verkiezingspagina op de gemeentelijke website vindt u alle informatie over de resultaten voor Marum.

Verkiezingspagina gemeente Westerkwartier

 

Aan: De politieke partijen van Westerkwartier

Onderwerp: doorgaan – stoppen – beginnen

Groen Links en PvdA hebben ons gevraagd welke zaken en plannen voor ons dorp Marum belangrijk zijn in de komende jaren. Zij wilden dit weten om dit in hun hoofdpuntenprogramma de nodige aandacht aan te kunnen besteden. Zij hadden daartoe een bepaald format opgesteld. Op basis van dit format heeft Marumer Belang dit besproken.

De gestelde vragen zijn:

 1. Met welke drie belangrijkste zaken of plannen de gemeente voor uw dorp vooral mee moet doorgaan,
 2. met welke drie ze mee moet ophouden en
 3. met welke drie ze mee moet beginnen.

Ons antwoord op deze vragen treft u onderstaand aan.

Waar moet de gemeente mee doorgaan?

 1. Blijven investeren in ontmoeten. In alles wat de gemeente onderneemt voor het dorp hoort dit centraal te staan. Of het nu ouderenzorg is, de invulling van de sociale kaart, de vormgeving van sport of de totstandkoming van beeldbepalende panden, ontmoeten verbindt.
 2. Aansluiting bij de authenticiteit van het dorp Marum. Marum is een mooi dorp met een kenmerkende gemeenschap en met kenmerkende voorzieningen. In visie en in daad dient het gemeentebestuur hierop aan te blijven sluiten.
 3. Zorgen voor evenwicht in het Westerkwartier tussen de verschillende kernen. Schuw daarbij de complexiteit niet om dat evenwicht te houden. Als een bedrijventerrein in Leek makkelijker is aan te leggen, maar Marum het meer nodig heeft, kies dan voor Marum, ook al is dat complexer.

Waar moet de gemeente mee ophouden?

 1. Het maken van visies. De eerste raadsperiode zijn er tal van visies gemaakt. Iedere keer wordt aangegeven dat het heel belangrijk is en dat we mee mogen denken. Als puntje bij paaltje komt is het nog maar afwachten wat ervan terecht komt. Mooi voorbeeld is het gemeenteloket. Bij aanvang van de nieuwe gemeente Westerkwartier stond de D van DNA nog voor Dichtbij, nu lijkt de D te gaan staan voor Digitaal. Stop daarmee en maak eigen beloftes waar.
 2. Stop met ambities op een mogelijke Lelylijn. De treinen razen ons dorp voorbij. We hebben er niks aan.
 3. Marum is een dorp waar veel gebeurt maar waar nog veel meer staat te gebeuren. Stop met het vooruit schuiven van complexe opgaven, zoals de gebiedsontwikkeling bij de entree van het dorp. Sla de handen ineen.

Waar moet de gemeente mee beginnen?

 1. Beleid maken om starters te faciliteren bij hun huisvesting. Jongeren willen best in Marum wonen maar dan moet het wel betaalbaar zijn. Begin hiermee. Jongeren vasthouden in het dorp is essentieel voor de toekomst van het dorp.
 2. Begin met verbinden van dorpsbelangen in Westerkwartier. Voorheen zochten we elkaar zelf op, maar voor gemeenschappelijke opgaven in het Westerkwartier zijn de ogen nu veel meer gericht op de initiatieven vanuit de gemeente. Begin met de facilitering hiervan.
 3. Begin met de verdere vormgeving van het centrum. Het centrum hoort het hart te zijn van winkelen en ontmoeten. Een belangrijke ontmoetingsplek. De plannen van het huidige centrum zijn alweer van enige tijd terug. Het is tijd om plannen te maken voor een nieuw centrum waarin de huidige ontwikkelingen als Knarrenhof, gemeentehuis, Plint en IKC worden mee genomen. Dit mogen geen bedreigingen zijn, maar kansen voor een beter bloeiend Marum.