Ontdek Marum

Thuiszorg

Buurtzorg Marum e.o.

Een frisse kijk op thuiszorg. Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliƫnt. Zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen. Buurtzorg levert deze professionele zorg, regelt de zaken eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat er nodig is.

TSN Marum

TSN is al jaren een vertrouwd gezicht in de thuiszorg. We bieden verzorging en verpleging en diverse gemaks- en comfortdiensten. Ook kunt u bij TSN terecht voor personenalarmering. We hebben alles in huis om ervoor te zorgen dat u zolang mogelijk thuis kunt wonen en vanuit uw vertrouwde plek deelneemt aan de samenleving. Er is geen fijnere plek dan thuis. Daar zijn wij er voor u. Altijd.

Zonnehuisgroep Noord

Zonnehuisgroep Noord biedt zorg, specialistische behandeling en begeleiding aan mensen thuis of bij een locatie in de provincie Groningen.

Zorgkompas

Zorgkompas biedt zorg en ondersteuning bij u thuis. Dit kan bijvoorbeeld hulp bij het huishouden zijn, begeleiding bij het organiseren van uw dagelijkse leven of persoonlijke ondersteuning. Daarnaast bieden wij ook ondersteuning op het gebied van thuisbegeleiding, jeugdzorg, gezinszorg, dementiezorg of andere zorgvragen.

Zuster Jansen, particuliere thuiszorg

Zuster Jansen is als particuliere thuiszorg organisatie gespecialiseerd in landelijke 24-uurs zorg. Wij bieden zorg bij o.a. dementie en de ziekte van Parkinson. Groot voordeel is dat Zuster Jansen geen wachtlijsten kent. Heeft u ons nodig, dan regelen wij de zorg. Met een vast team van zorgverleners en een persoonlijke benadering, is de zorg in vertrouwde handen.

Miep Westerkwartier

De gemeente heeft als doel gesteld dat de zorg en ondersteuning en de kwaliteit daarvan voor de meest kwetsbare inwoners gewaarborgd blijft. De ondersteuning is aanvullend op wat inwoners zelf kunnen of wat zij met hun netwerk kunnen organiseren. Miep verleent de zorg in de gebieden Leek, Marum en Zuidhorn.