Onderwijs

  • CBS De Bron

    We zijn een open christelijke school. Dit betekent dat iedereen op onze school welkom is. Respect voor elkaars levensvisie is de enige voorwaarde. Er zijn verschillende redenen waarom ouders voor onze school kiezen. Meestal heeft dat te maken met gevoel of goede verhalen van andere ouders. We vertellen kinderen verhalen uit de Bijbel en andere boeken. Samen zoeken we naar levenslessen in die prachtige en spannende verhalen. Er is mede daardoor in onze school veel aandacht voor respect, ontmoeting en solidariteit. Maar ook voor sociale vaardigheden, voor normen en waarden.
    Bezoek website
  • OBS De Sprinkplank

    Op obs De Springplank zien we het als onze taak om alle kinderen, ongeacht geloofs- en levensovertuiging, een goede basis te geven. Wij zijn een school die werelden voor kinderen opent en daarmee midden in de maatschappij staat. Aan het eind van de basisschool weet een leerling van onze school wat zijn of haar talenten zijn, heeft het een onderzoekende houding en is sociaal- en cultureel vaardig. Kritisch denken, mediawijsheid, samenwerken en goed communiceren (waaronder in de Engelse taal) behoren ook tot de 21-eeuwse vaardigheden die wij onze kinderen willen meegeven.
    Bezoek website