Disclaimer

scratch

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website van Stichting Marumer Belang. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Stichting Marumer Belang streeft ernaar dat alle informatie op deze website actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Stichting Marumer Belang is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Stichting Marumer Belang is het niet toegestaan tekst, foto’s, logo’s en andere materialen op deze website her te gebruiken.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Stichting Marumer Belang op deze pagina.