Wonen & Sociale voorzieningen

Werkzaamheden opknapbeurt parkeerplaats de Wending beginnen 13 mei a.s.

 • dinsdag 23 april 2019
 • Leestijd 3 minuten

Onderstaande (enigszins bewerkte) tekst is de inhoud van de brief die deze week aan de omwonenden van de Wending is gestuurd.

Als aanvulling op de uitbreiding van het centrumplan Marum gaan we het huidige winkelcentrum een facelift geven. De parkeerplaats De Wending krijgt eenzelfde beeld als de kortgeleden aangelegde parkeerplaats voor de nieuwe Lidl. Enkele jaren geleden is de parkeerplaats voor AH ook al op soortgelijke wijze opgepakt. Ook het gedeelte tussen de Pizzeria en de slager t/m de Marskramer wordt aangepast.

Hieronder vindt u het plan met daarop de fasering van de uitvoering. Hierbij een opsomming van de belangrijkste onderdelen van het plan:

 • De beide zebra’s in het centrum blijven gehandhaafd.
 • De aansluiting van de parkeerplaats op de Wending en de zebra worden iets verlegd;
 • De huidige bomen langs de parkeerplaats en voor de Marskramer verdwijnen. Wij gaan nieuwe bomen en beplanting aanbrengen in boom/plantenbakken.
 • De betonnen bollen worden opgeruimd, ook in het gedeelte voor de Hema waar verder geen werkzaamheden staan gepland. Voor de afscherming van de voetgangers-gedeelten gaan we waar nodig rvs-paaltjes met rode reflectiebanden plaatsen.
 • De langsparkeerplaatsen naast AH verdwijnen, voor met name fietsers wordt het hierdoor een stuk veiliger, tevens wordt het algemene beeld rustiger. Als afscheiding tussen de weg en het voetgangersgedeelte komen hier plantenbakken en rvs-paaltjes.
 • De ondergrondse glasbak voor de voormalig Lidl wordt weggehaald.
 • De waaiervormige parkeerplaatsen voor Let’s Shop verdwijnt.
 • De strook voor de pizzeria en de viszaak wordt beter begaanbaar gemaakt. Hiervoor halen we de verhoging ( keitjes) weg. Er komt alleen nog een verhoogde band op het eerste stuk van af de bypass.
 • De nieuwe verhoging van de bypass voor de Bron wordt doorgetrokken tot de parkeerplaats voor AH.
 • De openbare verlichting blijft ongewijzigd, onlangs is al wel nieuwe ledverlichting aangebracht in de bestaande lichtmasten.
 • De markt verhuist van de Olmen naar de Raadhuisstraat. Door de nieuwe bypass (Grote Hoorn) is het mogelijk geworden om een gedeelte van de Raadhuisstraat af te sluiten. Er komen twee ondergrondse aansluitkasten voor de elektriciteit van de kramen.

Planning van de uitvoering

We willen met de uitvoering starten op maandag 13 mei. De Raadhuisstraat wordt dan gelijk afgesloten omdat hier de her te gebruiken klinkers uit fase 1 moeten worden opgeslagen. Het resterende deel van de parkeerplaats ( fase 2) blijft eerst in gebruik en bereikbaar vanaf de Wending.

Als we verder gaan met fase 2, is het nieuwe gedeelte van de parkeerplaats uit fase 1 weer te gebruiken. De Raadhuisstraat is dan ook weer open voor verkeer. Tijdens fase 2 en 3 is de Wending tussen de Raadhuisstraat en de zebra afgesloten. Van fase 4 pakken we eerst het deel  in de Wendtsteinweg (rode kleur op tekening) en de dan kruising met de Raadhuisstraat. Als laatste wordt de Raadhuisstraat zelf aangepakt. Dit zal net voor of direct na de bouwvak zijn.

Wij hebben getracht door de gekozen fasering de overlast zo beperkt mogelijk te houden. We ontkomen er niet aan dat gezien de aard van de werkzaamheden, wegen tijdelijk afgesloten worden.

Wegafsluitingen

In onderstaande tabel een globaal overzicht van de afsluitingen van de wegen. Er hoeven geen omleidingen te worden aangegeven, wel zal er met bebording duidelijk gemaakt moeten worden hoe de parkeerterreinen in het centrum te bereiken zijn. 

Fase 1 Parkeerplaats en langs AH 13 t/m 31 mei
Fase 2 en 3 Parkeerplaats en ged. doorgaande weg 3 juni t/m 21 juni
Fase 4 Wendtsteinweg en kruising Raadhuisstraat 24 t/m 28 juni
Fase 5 Gedeelte tussen pizzeria en slager tot Marskramer 1 t/m/ 19 juli
Fase 6 Raadhuisstraat 19 t/m 31 augustus (eventueel nog gedeelte voor bouwvak*)

 

*De bouwvak is van 29 juli tot 19 augustus