Aanleiding

Op 24 januari 2017 was er een bijeenkomst “Marum van de Kaart”, geïnitieerd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum en voorgezeten door de organisatie SPINN. Burgemeester Kosmeijer deed een zeer duidelijke oproep aan alle aanwezigen om de belangen van Marum te blijven behartigen. Door de gemeentelijke herindeling per 1-1-2019 doet het college node een stap achteruit. De burgemeester zag echter geen belangenbehartiger voor het dorp Marum. Behalve zorg uitspreken, was het ook een oproep aan de aanwezigen om dit op te pakken. Een aantal personen heeft hiertoe initiatief genomen.

Ons doel

In de maanden mei en juni hebben we in het Marheem avonden georganiseerd om boven water te krijgen wat er onder de dorpsbewoners leeft. Het resultaat daartoe heeft een dorpsvisie voor het dorp Marum opgeleverd. Deze visie is inmiddels gepresenteerd en is het draagvlak voor de Stichting om de belangen te behartigen, maatschappelijke organisaties zo mogelijk te faciliteren en in gesprek te gaan met het gemeentebestuur van de nieuwe gemeente Westerkwartier.

 • Jan-Willem de Vreeze
  Voorzitter
 • Boeke Boekema
  Secretaris
 • Bert Bergsma
  Penningmeester
 • Geert Kooiker
  Algemeen
 • Grietje van der Heide-Visser
  Algemeen
 • Evert Wensink
  Algemeen
 • Jannie Zuur
  Algemeen