Nieuwbouw op bestaande plek voor tehuis De Hoorn in Marum

  Bron: Dagblad van het Noorden De Zonnehuisgroep Noord wil alsnog nieuwbouw plegen voor woonzorgcentrum De Hoorn (65 wooneenheden) in het dorp Marum.   Dit gebouw aan de Nachtegaalstraat is zwaar gedateerd. Eerder waren er vergevorderde plannen om De Hoorn...

Werkzaamheden centrum Marum

Planning werkzaamheden centrumplan Marum De afgelopen maanden is er veel werk verzet in het centrum van Marum. De nieuwe Lidl is geopend en de wegen en de parkeerplaats rondom de Grote Hoorn zijn tiptop in orde gebracht. Ook de komende maanden staan er...

Alberdaheerd II

Klik op de onderstaande link voor meer informatie over de nieuwe woonwijk Alberdaheerd II. Gemeente Westerkwartier, Alberdaheerd II

Informatieavond planontwikkeling Synwood-locatie te Marum

Op woensdag 31 oktober wordt een informatieavond georganiseerd over het nieuwbouwplan locatie Synwood. Tijdens deze avond, die voorafgaat aan de bestemmingsplanprocedure met inspraakmogelijkheden, wordt ingegaan op de invulling van het plan. U bent van harte welkom De...

TEst

Inschrijven

Nieuwsbrief Mailchimp