ATB route is even slikken voor Staatsbosbeheer en Groninger Landschap

Bron: ditisWesterkwartier.nl (Simon van der Goot)   MA­RUM-Met de 25.000 euro die de ge­meen­te Ma­rum op de val­reep aan het re­a­li­se­ren van de ATB Rou­te in Ma­rum toe­ken­de, kan wor­den be­gon­nen met de aan­leg. De rou­te loopt on­der meer door Tri­munt...

Bouw vo­gel­kijk­hut Ma­ru­mer­la­ge loopt als een kie­vit

Bron: DitisWesterkwartier.nl MA­RUM-Het aan­tal soor­ten vo­gels in het na­tuur­ge­bied de Ma­ru­mer­la­ge over­trof zelfs de stout­ste ver­wach­tin­gen van Staats­bos­be­heer. Zo­veel zelfs dat bos­wach­ter Nico Boe­le zegt po­si­tief ver­rast te zijn. “Het ge­bied...

TEst

Inschrijven

Nieuwsbrief Mailchimp