Afscheidsboek Marum gepresenteerd !

Vandaag, donderdag 11 april 2019 is in het voormalige gemeentehuis van Marum het afscheidsboek van de gemeente Marum gepresenteerd . Het is geschreven door Koos Vos en Coby Olijve, samen met een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van alle kernen van de oude...

Koningsdag Marum 2019

Op zaterdag 27 april zal ook Marum weer in het teken staan van Koningsdag! Als u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten rondom Koningsdag en 4/5 mei, die elk jaar door het Oranjecomité Marum georganiseerd worden, klik dan op onderstaande link: Programma Marumer...

Programma Koningsspelen 12 april 2019

Op vrijdag 12 april 2019 worden, inmiddels voor de zevende keer, in heel Nederland de Koningsspelen georganiseerd. Dit is een initiatief van koning Willem Alexander met als doel om alle basisschoolleerlingen en hun ouders te laten zien dat samen goed ontbijten en...

Burgemeester en wethouders van Westerkwartier op bezoek in Marum

Op dinsdag 26 maart bezocht het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier op hun kennismakingsronde langs de 41 kernen van de nieuwe gemeente het dorp Marum. In de Hoorn vond een gesprek plaats met Marumer Belang. Naast waarnemend...

Snel internet in het buitengebied van Marum!

Beter af met WesterGlas   Onze slogan is: samen maken we het mogelijk. In de vijf jaar dat de Stichting Breedband Westerkwartier actief is om een eigen glasvezelnetwerk in het Westerkwartier te realiseren, hebben we al heel wat voor elkaar gekregen. Een paar feiten:...

Nieuwbouw op bestaande plek voor tehuis De Hoorn in Marum

  Bron: Dagblad van het Noorden De Zonnehuisgroep Noord wil alsnog nieuwbouw plegen voor woonzorgcentrum De Hoorn (65 wooneenheden) in het dorp Marum.   Dit gebouw aan de Nachtegaalstraat is zwaar gedateerd. Eerder waren er vergevorderde plannen om De Hoorn...

Werkzaamheden centrum Marum

Planning werkzaamheden centrumplan Marum De afgelopen maanden is er veel werk verzet in het centrum van Marum. De nieuwe Lidl is geopend en de wegen en de parkeerplaats rondom de Grote Hoorn zijn tiptop in orde gebracht. Ook de komende maanden staan er...

ATB route is even slikken voor Staatsbosbeheer en Groninger Landschap

Bron: ditisWesterkwartier.nl (Simon van der Goot)   MA­RUM-Met de 25.000 euro die de ge­meen­te Ma­rum op de val­reep aan het re­a­li­se­ren van de ATB Rou­te in Ma­rum toe­ken­de, kan wor­den be­gon­nen met de aan­leg. De rou­te loopt on­der meer door Tri­munt...

Moluks-Nederlandse voorstelling in Marum

Bron: Het Westerkwartier. MARUM: Stichting Gedeelde Verhalen, organisator van theaterdrieluik Aan de andere kant, is een van de drie genomineerden voor de Anjerprijs van het Prins Bernard Cultuurfonds. Op 15 en 16 februari is het eerste deel van Aan de andere kant te...

Taalhuis Marum kent geen drempels

Taalhuis Marum kent geen drempels (bron: De Krant, Richard Lamberst)   “Wat is er nu mooier dan je kleinkinderen te kunnen voorlezen?”   MARUM – Je staat er vaak niet bij stil, maar er zijn ook vandaag de dag nog veel Nederlanders die moeite hebben met de...

Bouw vo­gel­kijk­hut Ma­ru­mer­la­ge loopt als een kie­vit

Bron: DitisWesterkwartier.nl MA­RUM-Het aan­tal soor­ten vo­gels in het na­tuur­ge­bied de Ma­ru­mer­la­ge over­trof zelfs de stout­ste ver­wach­tin­gen van Staats­bos­be­heer. Zo­veel zelfs dat bos­wach­ter Nico Boe­le zegt po­si­tief ver­rast te zijn. “Het ge­bied...

Alberdaheerd II

Klik op de onderstaande link voor meer informatie over de nieuwe woonwijk Alberdaheerd II. Gemeente Westerkwartier, Alberdaheerd II

Integraal Kind Centrum wordt gebouwd op trainingsveld

  Bron: RTV Noord Het Integraal Kind Centrum (IKC) in Marum wordt gebouwd op het trainingsveld van de voetbalclub in Marum. Dat heeft de gemeenteraad van Marum maandagavond besloten. De bouw van het IKC stond al jarenlang bovenaan het wensenlijstje van de...

Sociaal Werk De Schans is de nieuwe welzijnsorganisatie Westerkwartier

WESTERKWARTIER De nieuwe welzijnsorganisatie van het Westerkwartier heet ‘Sociaal Werk De Schans’. Burgemeester en portefeuillehouder Henk Kosmeijer onthulde de naam in de Kruisweg in Marum samen met directeur-bestuurder Johan Brongers en kwartiermaker Joep Schuringa...

Informatieavond planontwikkeling Synwood-locatie te Marum

Op woensdag 31 oktober wordt een informatieavond georganiseerd over het nieuwbouwplan locatie Synwood. Tijdens deze avond, die voorafgaat aan de bestemmingsplanprocedure met inspraakmogelijkheden, wordt ingegaan op de invulling van het plan. U bent van harte welkom De...

Marumer Belang biedt Dorpsvisie aan aan de burgemeester

Op donderdag 11 oktober heeft Jan-Willem de Vreeze namens de stichting Marumer Belang het eerste exemplaar van de nieuwe dorpsvisie aangeboden aan de burgemeester van de gemeente Marum, de heer Kosmeijer. Het was de burgemeester die begin 2017 in een bijeenkomst met...

Buurtbemiddeling van start in Marum

Buurtbemiddeling van start in Westerkwartier In gesprek met “boze buren” Al meer dan 270 gemeenten in Nederland maken al jaren succesvol gebruik van buurtbemiddeling bij burenoverlast en onenigheid. Tot op heden was er nog geen buurtbemiddeling in het Westerkwartier,...

De Noordmannen interviewen Marumer Belang

Op zondag 29 juli waren we te gast bij RTV-Noord. Van 8 tot 9 uur werden we bij Willem Poelman aan de Noorderringweg geïnterviewd door de Noordmannen. Luister via onderstaande link: Marumer Belang bij de Noordmannen

Marumer Belang presenteert zich!

Ma­ru­mer Be­lang zet in op di­gi­ta­le be­reik­baar­heid MA­RUM-De ko­gel is door de Ro­maan­se kerk, Ma­rum heeft met in­gang van van­daag een be­lan­gen­ver­e­ni­ging: de Stich­ting Ma­ru­mer Be­lang. In de op­scha­ling naar een gro­te ge­meen­te Wes­ter­kwar­tier...

Solarfields bouwt groot zonnepark bij Marum

Begin april begint Solarfields met de bouw van een groot zonnepark aan de zuidoostkant van Marum. De bouw gaat ongeveer drie maanden duren. Het centrum van Marum zal zoveel mogelijk worden ontzien, zodat de inwoners er weinig van merken. Lees meer op Gemeente Marum

Presentatie Marumer Belang op 22 maart

De reeds op 22 januari opgerichte stichting Marumer Belang zal op donderdag 22 maart vanaf 4 uur 's middags officieel gepresenteerd worden in de Romaanse kerk in Marum. Met deze stichting heeft ook het hoofddorp in onze gemeente een club die de belangen gaat...

TEst

Inschrijven

Nieuwsbrief Mailchimp